Beslag en executie

Bij het incasseren van uw vordering kan het leggen van beslag een effectief middel zijn. Wanneer uw debiteur weigert aan zijn betalingsverplichting jegens u te voldoen kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op zijn inkomen, de bankrekening, de auto, de woning of op vorderingen die uw debiteur op derden heeft. Op die manier kan uw vordering toch worden geïnd.

Er zijn verschillende momenten waarop beslag kan worden gelegd.

Voordat een gerechtelijke procedure is gevoerd, dan wel tijdens een gerechtelijke procedure.

In dit geval wordt bewarend beslag, ook wel conservatoir beslag genoemd, gelegd. Uw debiteur wordt door het beslag verrast en alle gelden en zaken die onder het beslag vallen worden zeker gesteld tot het moment dat u een uitspraak van de rechter heeft ontvangen waarin staat dat uw debiteur een bepaald bedrag aan u moet voldoen. Voor het leggen van conservatoir beslag is toestemming (verlof) nodig van de Voorzieningenrechter. In het verzoek tot verlening van het verlof voor het mogen leggen van het beslag moet al worden uitgelegd waaruit de vordering precies bestaat. Met het verlof van de rechter kan vervolgens beslag worden gelegd met behulp van de deurwaarder.

Nadat een gerechtelijke procedure is gevoerd.

Wanneer de rechter heeft geoordeeld dat uw debiteur aan u een bepaald bedrag moet voldoen is dit in veel gevallen voldoende om uw debiteur tot betaling te laten overgaan. Is dit niet het geval, dan kan de deurwaarder met de uitspraak van de rechter het vonnis ten uitvoer leggen en executoriaal beslag leggen. Als er beslag wordt gelegd op de bankrekening van uw debiteur en op het moment van de beslaglegging staat er een positief saldo op die rekening, moet de bank dat saldo aan de deurwaarder overmaken. Als beslag wordt gelegd op de woning, auto of een andere roerende zaak van uw debiteur, kan de deurwaarder overgaan tot verkoop van het goed. Van de opbrengst van de verkoop kan uw vordering vervolgens worden voldaan.

Voor meer informatie over het leggen van beslag neemt u contact op via het contactformulier of telefonisch via 078-6149160.