Erfenis- en testamentsgeschillen

Rondom het overlijden van een familielid ontstaan vaak discussies over de verdeling van de nalatenschap. Wanneer door de erflater geen testament is opgemaakt, geldt het wettelijke stelsel van het erfrecht. Op grond van dit stelsel kunnen slechts bepaalde mensen erven. In de eerste plaats zijn dit de kinderen en de echtgenoot/echtgenote van de overledene. Zijn die er niet, dan kunnen ouders, broers, zussen en andere familieleden erven.

Wanneer de erflater wel een testament gemaakt heeft, kunnen naast familieleden ook andere personen, stichtingen of verenigingen als erfgenaam worden benoemd. Bovendien kunnen familieleden worden uitgesloten van het ontvangen van een eventuele erfenis.

Vaak wordt in een testament een zogenaamde executeur benoemd, die de afwikkeling van de nalatenschap moet gaan regelen. Ook is mogelijk dat de erfgenamen de afwikkeling zelf moeten regelen. Wanneer tijdens deze afwikkeling onenigheid ontstaat, kan het goed zijn om u te laten bijstaan door iemand met verstand van zaken en een objectieve blik. Bij WEB Advocaten bent u hiervoor aan het juiste adres.

Ook kan bij de erfgenamen de vraag ontstaan hoe er moet worden gehandeld ten aanzien van het aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap. Ook op dit gebied kunnen wij u van advies voorzien.

Voor meer informatie neemt u contact op via het contactformulier of telefonisch via 078-6149160.