Echtscheidingen met een internationaal karakter

Scheiden in Nederland is voor Nederlanders een onoverzichtelijk geheel. Een internationale echtscheiding, dat wil zeggen een echtscheiding waarbij het buitenland erbij is betrokken, is nog een graad moeilijker omdat er dan speciale regels gelden. Als we het hebben over een internationale echtscheiding en een ondernemer, laat u zich dan adviseren door een advocaat die ervaring heeft met deze zaken. Een internationale echtscheiding is namelijk een doolhof aan internationale regels en mogelijkheden. Laat u zich dan ook goed adviseren omtrent een internationale echtscheiding.

In sommige internationale echtscheidingen kan Nederlands of buitenlands recht van toepassing zijn en is het van belang om goed uit te zoeken welk recht het meest voordelig is voor u. Dit kan u namelijk heel veel schelen (en zeker in de portemonnee), omdat verschillende landen verschillende wetten en regels hebben. Een voorbeeld daarvan is dat u bijvoorbeeld volgens de wetten en regels van een bepaald land niet aansprakelijk bent voor de schulden die door uw partner zijn gemaakt tijdens het huwelijk. Indien u in Nederland bent gehuwd onder gemeenschap van goederen is de kans groot dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor schulden die uw partner heeft gemaakt. Dat wil zeggen dat schuldeisers van uw partner, zich tot u kunnen wenden. Indien er sprake is van een internationale echtscheiding, kunt u schermen met het internationaal recht. Bovendien is het verstandig om te weten waar u aan toe bent en is het verstandig om u goed te laten adviseren.

U krijgt met een internationale echtscheiding te maken in de volgende gevallen:
– U bent in het buitenland getrouwd maar woont in Nederland of omgekeerd.
– U verblijft in het buitenland en uw partner verblijft samen (met het minderjarige kind) in Nederland of omgekeerd.
– U woont in Nederland en heeft samen met uw partner dezelfde/verschillende (buitenlandse) nationaliteit(en) of u of uw partner heeft een buitenlandse nationaliteit.
– In verband met uitzending door het bedrijf verblijft u tijdelijk in Nederland of in het buitenland.
– Uw echtscheidingsprocedure is in Nederland, België of Turkije gestart en u verblijft in geen van deze landen. Indien u zich niet laat bijstaan in deze procedure, kan de schade voor u aanzienlijk zijn en kost het u nog meer geld om de situatie te herstellen.
– Uw partner woont in Turkije en uw gehele vermogen is in Turkije. Wij kunnen voor u een vermogensonderzoek in Turkije starten zodat u weet waar u aan toe bent en welke zaken u toekomen.
– Denk bijvoorbeeld aan expats.

Wij behartigen de belangen van cliënten in zowel binnen- als buitenland en in zowel Nederlandse als buitenlandse rechtbanken. De cliënt uit het buitenland hoeft niet naar Nederland te komen. In sommige gevallen is dat zelfs onmogelijk, maar uw belangen worden door ons behartigd bij een Nederlandse rechtbank.

Verloop internationale echtscheidingsprocedure in Nederland
Een rechter in Nederland onderzoekt in internationale echtscheidingen eerst of zij bevoegd is om kennis te nemen van de echtscheiding en de verzoeken van partijen. Vervolgens onderzoekt en bepaalt een rechter uiteindelijk bij elk verzoek welk recht van toepassing is. Het komt in Nederland bij internationale echtscheidingen vaak voor dat rechters buitenlands recht toepassen. Denk daarbij aan Belgisch, Duits, Turks recht enz.

Let op: bij (nationale en) internationale echtscheidingen kunt u niet zomaar met een minderjarig kind verhuizen naar een ander land. Het risico bestaat dat u dan door uw partner beschuldigd kunt worden van ontvoering. Laat het nooit zover komen en zorg er altijd voor dat uw partner u schriftelijk toestemming geeft om te kunnen verhuizen met het minderjarig kind. Laat u zich dan ook goed adviseren.

Echtscheidingsprocedure in België
Indien uw echtscheiding in België plaatsvindt, verschijnen wij ter zitting van de Belgische rechter en/of onderhandelen wij met de wederpartij en de notaris omtrent de afwikkeling van uw huwelijksgoederengemeenschap of huwelijkse voorwaarden. Wij adviseren de advocaat en de rechtbank in België omtrent het Nederlands recht. Veel Nederlanders wonen in België en de Belgische rechtbank dient bij sommige internationale echtscheidingen het Nederlands recht toe te passen op de verdeling/verrekening van het vermogen van de Nederlanders. Zowel de Belgische advocaten en rechters hebben in dit soort zaken advies omtrent het Nederlands recht nodig. Laat u zich dan ook goed adviseren.

Echtscheiding in Turkije
Bent u getrouwd met een partner die de Turkse nationaliteit heeft en uw huwelijk is in Turkije ingeschreven, dan kunnen wij een procedure in Turkije starten zodat u ook volgens Turks recht kunt scheiden. Het is belangrijk om uw echtscheiding niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland te regelen. Als u dat niet doet, loopt het huwelijk in het buitenland door en kunnen er in Nederland juridisch onjuiste, niet gewenste en wellicht strafbare situaties ontstaan. Laat u zich dan ook goed adviseren. Voor meer informatie over Turkse echtscheidingen wordt u doorverwezen naar onze Turkish desk.