Familierecht

Naast echtscheidingen behandelen de WEB advocaten ook zaken op andere vlakken van het personen- en familierecht. U kunt hierbij denken aan alimentatie, omgang, gezag, naamswijziging, erkenning en vaststelling of ontkenning van het vaderschap en ontbinding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap of samenwoning.

Een aantal voorbeelden ter illustratie.

Kinderalimentatie
Ouders zijn onderhoudsplichtig tot de 21e verjaardag van hun kind. De hoogte van de alimentatie hangt aan de ene kant af van de behoefte van het kind, en aan de andere kant van de draagkracht van de ouders. Verder wordt bij de berekening rekening gehouden met het aantal dagen dat het kind bij de ene dan wel de andere ouder verblijft in het kader van een contactregeling tussen ouders en kind. Het is belangrijk de alimentatie goed te laten berekenen, ook indien er sprake is geweest van een wijziging van de omstandigheden.

Partneralimentatie
Wanneer een van de twee echtgenoten na de echtscheiding geen eigen inkomen heeft of redelijkerwijs kan verwerven bestaat er recht op het ontvangen van partneralimentatie. Wat de hoogte hiervan is, hangt af van het inkomen dat tijdens het huwelijk werd ontvangen en de draagkracht van de echtgenoot die de alimentatie moet gaan betalen.

Gezag
Ouders van wie een kind binnen hun huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren zijn automatisch gezamenlijk met het ouderlijk gezag belast. In de andere gevallen is alleen de moeder met het gezag belast en moet het gezag voor de vader worden aangevraagd. Als beide ouders dit willen kunnen zij het gezamenlijk gezag zelf regelen. Wanneer moeder echter geen toestemming geeft kan het verzoek voor gezamenlijk gezag aan de rechter worden voorgelegd.

Omgang
Kinderen hebben recht op omgang met beide ouders, net zoals ouders recht hebben op omgang met hun kind. Het contact is nodig om een band op te bouwen tussen ouders en kind. Het is daarom belangrijk een goede omgangsregeling vast te leggen.

Erkenning en gerechtelijke vaststelling of ontkenning van het ouderschap
Erkenning en de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap regelen bij ongehuwden wie de ouders van een kind zijn in juridische zin. Soms wil een van de biologische ouders niet meewerken aan het regelen van het juridisch ouderschap. Dit kan dan via de rechter worden verzocht.

Is het juridisch ouderschap vanzelf tot stand gekomen, bijvoorbeeld voor een kind dat tijdens een huwelijk is geboren, en een van de ouders is niet de biologische vader, dan kan de rechter worden verzocht het ouderschap te ontkennen.

Voor meer informatie neemt u contact op via het contactformulier of telefonisch via 078-6149160.

Artikelen familierecht