Medewerkers

De advocaten

Na zijn studies Fiscaal en Nederlands recht (1994) werkte mr. G.M. (Gertjan) van den Bergh als belastingadviseur en op hoge management posities bij een tweetal pensioenverzekeraars in binnen- en buitenland. Sinds 2010 is hij werkzaam in de advocatuur en heeft hij zich toegelegd op bedrijven, ondernemers en vermogende particulieren.

Zijn bijzondere expertise ligt op de vlakken verbintenissenrecht, ondernemingsrecht en bouwrecht, maar zijn brede juridische kennis maken Gertjan van den Bergh tot een uitstekend all round advocaat voor de onderneming en voor de ondernemer in privé.


Aandachtsgebieden:

 • Ondernemingsrecht
 • Bouwrecht / Aanneming van werk
 • Vermogens- en verbintenissenrecht
 • Arbeidsrecht
 • Fiscaal Recht
 • Pensioenrecht en pensioenregelingen
 • Beleggingsfonds- en levensverzekeringsgeschillen

Gertjan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
Ondernemingsrecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

logo linkedin

mr. J.B. (Jan Bart) Evenboer is afgestudeerd in civiel en Europees recht inclusief mededingingsrecht.

Hij is al 20 jaar lid van de Vereniging voor Rotterdamse Arbeidsadvocaten (VRAA) en is lid van diverse ondernemersorganisaties. Hij heeft veel ervaring opgedaan bij organisaties in de zorg waar het ging om allerhande contracten, individueel en collectief ontslag en medezeggenschapzaken (ondernemingsraden, ouderraden en cliëntenraden).

Mr. Evenboer is maatschappelijk betrokken en bekleedt al geruime tijd diverse toezichthoudende functies bij instellingen op het vlak van cultuur, onderwijs en zorg.

Aandachtsgebieden:

• MKB algemeen
• Non-profit instellingen
• Arbeidsrecht
• Vermogens- en verbintenissenrecht
• Onrechtmatige daad en schade

Janbart heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
Arbeidsrecht (collectief ontslag, medezeggenschap).

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

logo linkedin

mr. L. (Leyla) Yilgör is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit met als afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht. Sinds 2009 is zij advocaat en werkzaam op de gebieden familierecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht.

Ze heeft een Turkse achtergrond en spreekt ook vloeiend Turks. Zij behandelt veel internationale zaken en is tevens aanspreekpunt binnen onze  “Turkish Desk”, waar zij ook de initiatiefneemster van is.

Als ondernemers en particulieren te maken krijgen met geschillen of procedures die worden beheerst door het Nederlandse en het Turkse recht, dan biedt de Turkish Desk vakkundige juridische ondersteuning. Vanwege de goede contacten met lokale advocaten kan ook in Turkije worden geprocedeerd.

Met de Turkish Desk overwint u de taalbarrière en staat u direct op voorsprong tegenover de wederpartij. 1 – 0 voor u!

 Aandachtsgebieden:

• MKB algemeen
• Vermogens- en verbintenissenrecht (zowel nationaal als internationaal)
• Echtscheidingen voor ondernemers en particulieren
• Echtscheidingen eenzijdig en gezamenlijk
• Omgangsregelingen, alimentatie, gezagskwesties, erkenning
• Voornaamswijzigingen
• Erfrecht

Leyla heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
Erfrecht.
Familierecht (echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, internationaal privaatrecht, ouderschap en erkenning).

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

logo linkedin

mr. S. (Simone) Kranendonk is in 2009 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit op de gebieden Privaatrecht en International and European Law. Tijdens en na haar studie heeft zij gewerkt als juriste bij een deurwaarderskantoor en een advocatenkantoor. Hier heeft zij veel ervaring opgedaan in het voeren van gerechtelijke procedures.

Sinds 2012 is Simone advocaat en houdt zij zich voornamelijk bezig met (een combinatie van) het familierecht, verbintenissenrecht en ondernemingsrecht. Vanaf 2016 is zij ook bijzonder curator in jeugdzaken en wordt in dat kader aangesteld om de rechtbank te adviseren in procedures waarin minderjarigen zijn betrokken.

 Aandachtsgebieden:

• MKB algemeen
• Vermogens- en verbintenissenrecht
• Echtscheidingen voor ondernemers en particulieren, eenzijdig en gezamenlijk
• Alimentatie, omgangsregelingen, gezagskwesties, afstamming
• Incasso
• Beslag en executie
• Huurrecht

Simone heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
Familierecht (bijzonder curator, echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, internationaal privaatrecht, jeugdbeschermingsrecht, mediation, ouderschap en erkenning).
Ondernemingsrecht (bestuurdersaansprakelijkheid, vennootschappen, verenigingen en stichtingen).

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

logo linkedin

 

mr. L.M. (Larissa) Vos is in 2013 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht met als afstudeerrichting privaatrecht. Tijdens haar studie werkte zij als juridisch medewerkster bij een advocatenkantoor. Sinds 2014 is Larissa advocaat. Zij houdt zich bij WEB voornamelijk bezig met het verbintenissenrecht, het arbeidsrecht, het huurrecht en het ondernemingsrecht.

Aandachtsgebieden:

 • MKB algemeen
 • Vermogens- en verbintenissenrecht
 • Arbeidsrecht
 • Huurrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Incasso

Larissa heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
Arbeidsrecht.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

logo linkedin

mr. K. (Kirsten) Scheuller is in 2016 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit met als afstudeerrichtingen privaatrecht en strafrecht. Tijdens en na haar studie werkte zij als juriste bij een notariskantoor en een advocatenkantoor. Door haar werkervaring in verschillende branches is zij gewend om zaken van verschillende kanten te bekijken en te beoordelen.

Sinds 2017 is Kirsten advocaat. Zij houdt zich bij WEB voornamelijk bezig met het familierecht en het verbintenissenrecht.

Aandachtsgebieden:

• Echtscheidingen, eenzijdig en gezamenlijk
• Omgangsregelingen, alimentatie, gezagskwesties, afstamming
• Voornaamswijzigingen
• Verbintenissenrecht algemeen

logo linkedin

Secretariaat

Ons secretariaat bestaat uit Caroline van der Made, Leonie Dierick en Yvonne van Ham. Zij hebben samen meer dan 30 jaar praktijkervaring en zijn u graag van dienst!