Ouderlijk gezag

Bij de geboorte van uw kind uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap, heeft u samen met uw partner het gezamenlijk ouderlijk gezag. Dat wil zeggen dat u samen met uw partner, als ouders, gelijke verantwoordelijkheid hebben en gezamenlijk dienen te beslissen over de verzorging en de opvoeding, het vermogen en de woonplaats van uw minderjarige kind(eren). De gezaghebbende ouders zijn de juridische vertegenwoordigers van hun minderjarige kind(eren).

 

Ouderlijk gezag bij echtscheiding en beëindiging geregistreerd partnerschap

Na een echtscheiding of de beëindiging van een geregistreerd partnerschap loopt het gezamenlijk gezag automatisch door. Bij echtscheiding en beëindiging van uw geregistreerd partnerschap bent u samen met uw partner verplicht om een ouderschapsplan op te stellen en bij de rechtbank in te dienen. U dient samen met uw partner alle belangrijke beslissingen in principe samen nemen. Zo kunt u niet alleen/zelfstandig beslissen over bijvoorbeeld de volgende zaken:

– Woonplaats van uw kinderen;
– Verhuizing van een ouder samen met zijn/haar minderjarige kinderen;
– Wijziging van de school van de minderjarige kinderen;
– Buitenlandse vakantie met de minderjarige kinderen;
– Behandeling van het minderjarig kind bij een (kinder)psycholoog.

Als u en uw partner van mening verschillen over een belangrijke beslissing omtrent uw kinderen, dan kan een van beiden een procedure bij de rechtbank aanhangig maken en de rechter verzoeken om vervangende toestemming te verlenen. In het belang van het kind zal de rechter dan een beslissing nemen.

 

Eenhoofdig gezag

U kunt de rechtbank verzoeken om na uw echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap de andere ouder uit het ouderlijk gezag te ontheffen. U kunt dan het eenhoofdig gezag verkrijgen en zelf beslissingen nemen over alle belangrijke zaken omtrent uw minderjarige kind(eren). Toestemming van de andere ouder heeft u dan niet meer nodig.

Een verzoek om eenhoofdig gezag wordt toegekend als de andere ouder daarmee instemt. Is er geen instemming, dan wordt een verzoek alleen in uitzonderlijke gevallen gehonoreerd. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de volgende situaties:

– een van de ouders woont in het buitenland en heeft totaal geen contact meer met het kind of de andere ouder;
– de gezaghebbende ouder wordt door toedoen van de andere gezaghebbende ouder belemmert in zijn of haar gezag zodat het nemen van beslissingen omtrent de minderjarige(n) in de praktijk onmogelijk wordt gemaakt. Het is immers ondoenlijk om voor elke beslissing een verzoek aan de rechtbank te moeten doen.

 

Ouderlijk gezag bij ongehuwd samenwonen

Bent u niet gehuwd of bent u geen geregistreerd partnerschap aangegaan en weet u niet of er sprake is van gezamenlijk gezag, dan kunt u dit eenvoudig nagaan in het zogenaamde gezagsregister bij de rechtbank van de plaats waar uw kind is geboren. Indien u geen ouderlijk gezag over uw minderjarige kind(eren) heeft, bent u niet de wettelijke vertegenwoordiger van uw kind(eren) en daarmee niet bevoegd om mee te beslissen omtrent belangrijke zaken over uw minderjarige kind(eren).

Als ouders ongehuwd samenwonen, verkrijgt de moeder automatisch het ouderlijk gezag bij de geboorte van het kind. De vader verkrijgt het ouderlijk gezag pas nadat hij het kind heeft erkend bij de burgerlijke stand van de woonplaats en het gezag is geregistreerd bij de rechtbank van de plaats waar het kind is geboren. De biologische vader krijgt het gezag dus niet automatisch.

Indien u geen gezag heeft over uw minderjarige kind(eren) en de moeder van het kind hier niet aan wenst mee te werken, kunt u een procedure bij de rechtbank aanhangig maken en verzoeken om het gezamenlijk gezag. In veel gevallen wordt dit verzoek door een rechtbank toegewezen en slechts in uitzonderlijke gevallen afgewezen. Indien u vragen heeft naar aanleiding van het gezag, kunt u contact opnemen met WEB advocaten.

Het ouderlijk gezag staat in het geheel los van de omgangsregeling. Als u geen ouderlijk gezag heeft, kunt u op basis van het recht op “family life” toch een omgangsregeling krijgen.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel of als u problemen heeft omtrent belangrijke beslissingen die u samen met de andere gezaghebbende partner dient te nemen, kunt u contact opnemen met WEB advocaten voor het maken van een gratis oriënterende afspraak via het contactformulier of telefonisch via 078-6149160.