Turkish Desk – Türkce

WEB avukatlarından  avukat Leyla Yilgör  Turkish Desk’i kurmuştur. Leyla Yilgör Türk vatandaşıdır ve Hollanda’da doğup büyümüştür. Leyla Yilgör Hollandaca ve İngilizce’nin yanında  çok akıcı Türkçe konuşmaktadır .Türkçeye kendi ana dili olması sebebiyle  hakimdir ve sizlere hukuki süreç için Türkçe hukuki tavsiye sunabilmektedir.

Avukat Leyla Yilgör mesleki hayatı süresince Hollanda’da yaşayan çalışan veya iş yapan müvekkillerinin hukuki çıkarlarını savunmuş ve onlara hukuki hizmet vermiştir ve halen vermektedir.  Bu müvekkillerin Türkiye’de kişisel ve iş menfaatleri vardır.Aynı zamanda  Türkiye’deki müvekkillerinin eğer   Hollanda’da çözümü gerekli  hukuki sorunları varsa bu konularda da kendilerine hizmet vermiştir ve vermektedir.Müvekkillerinin Türkiye’deki mahkemelerden aldıkları boşanma kararlarının Hollanda’da tanıma ve tenfizinin yapılması,Hollanda’daki  alacaklarına  ilişkin  Hollanda’da alacak davaları ve  İcra davalarının  sürecinin başlatılıp alacağın tahsil edilmesi ,aynı zamanda   Hollanda ‘da veya Türkiye’de yaşayan müvekkillerinin Hollanda  mahkemelerinden alınmış boşanma kararlarının  Türkiye’deki mahkemelerce Türkiye’de  tanıma ve tenfizinin yapılması, Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki alacaklarına ait alacak davası ve İcra davalarının sürecini başlatılması ve ve alacağın tahsilinin sağlanmasında da hukuki yardım sağlayabilmektedir. Eğer sizlerin elinde  Hollanda mahkemelerince verilen bir boşanma kararı varsa ve bu boşanma kararının Türkiye’de Türk mahkemelerince tanıma ve tenfizini yaptırmak gibi bir hukuki yardım almak istiyorsanız  Avukat Leyla Yilgör sizlere bu konuda hızlı ve etkin bir hukuk hizmeti sunmaktadır.Çünkü Avukat Leyla Yilgör Türkiye’deki saygın ,mesleki hukuk tecrübesi olan profesyonel hukuk bürosu avukatları ile işbirliği içerisinde çalışmakta ve hizmet vermektedir.

Hukuki süreç başlatmak ve süreç içerisindeki pozisyonunuz karşı tarafa göre artık sizler için  1-0! Dil farklılıkları artık sizin için Turkish Desk sayesinde bir engel olmaktan çıkmıştır. Bu sayede siz karşı tarafa göre  hukuki sürece bir adım önde başlamaktasınız.

Hollanda ve Türkçe hukuk uygulamaları ve süreçleri oldukça zengindir  ve bir web sitesinde bütün bunların ayrıntılı  tarifini bulmanız zordur. Bu nedenle ofisimizi ziyaret ettikten sonra en iyi ve ayrıntılı şekilde sizlere hukuki tavsiyelerimizi sunabilme imkanı bulabilmekteyiz.Ve sizler  profesyonel hukuk kadrosuyla çalışan hukuk ofisimize hoş geldiniz !

Aile Hukuku Örnekleri

Aşağıdaki örnekler sizlere bir ülke mahkemesinden verilen bir boşanma kararının diğer ülkede de tanınması ve tenfizinin (yani yabancı mahkeme kararının diğer ülkede de geçerliliğinin sağlanmasının ) ne kadar  önemli olduğunu  açıkça göstermektedir ve vurgulamaktadır.

Malvarlığı   ve prenuptial anlaşmaların Toplulugu

Eğer Hollanda’da bir evlilik yapıyorsanız evlilik öncesinde evliliğin içine giren malvarlığının boşanma sırasında nasıl bölüneceğini ayarlamak için iki  seçeneğiniz vardır;

Evlilik yapıldığı anda eşlerin tüm malvarlığı evliliğin içine girecek, eşler arasında bölünmeyecek  ve ileride bir boşanma gerçekleşirse boşanan eşler bütün malvarlığına yarı yarıya sahip olacaklardır.

Evlilik gerçekleşmeden önce eşler notere giderek prenuptial (evlilik anlaşması,malvarlığı paylaşımı anlaşması) yaparlar. Bu şekilde eşlerin malvarlıkları evlenmeden önce aralarında bölünüp paylaşılır  ve ileride herhangi bir boşanma gerçekleşirse , tarafların  malvarlıkları  evlilik öncesi yaptıkları bu anlaşmaya göre bölünür. Yani malvarlıklarının geleceği  herhangi bir boşanma halinde , evlilik öncesi yapılan bu anlaşma ile belirlenmiş olur.

Boşanma davalarında müvekkiller boşanma sırasında  malvarlığı paylaşımının iki yolu olduğunu bilmemektedirler.Bu sebeple de boşanma davasında  malvarlığının (mal ve borç) bölünmesini anlayamamaktadırlar. Yukarıdaki seçeneklerden hangi şekilde malvarlığı bölünmesi yolunu  seçtiyseniz bu, boşanma davasında ,mal varlığının bölünmesi esnasında  önem kazanmaktadır. Çünkü boşanma davası sırasında malvarlığı eşler arasında bölünür. Fakat evlilik yapan tarafların  Türkiye’de malvarlıkları  varsa  veya çiftler  Türkiye’de evlenirlerse  malvarlığı bölünme yolu yani malların paylaşılması  evlilik öncesinde ayarlanmalıdır. Aksi takdirde  bu durumda  tüm  malvarlığı  boşanma sırasında eşler arasında bölünüp paylaşılmaktadır. Türk Hukuku’na  göre malvarlığı bölünmesi(paylaşımı) Hollanda Hukuku’ndaki gibi değildir. Türkiye’de evlilik başladıktan sonra evlilik içinde ve evlilik süresince  edinilen malvarlığı evliliğe girer ve boşanma sırasında eşler arasında bölünerek  paylaşılır. Hollanda yasalarına göre eşlerin evlilik öncesi bireysel olarak  edindikleri malvarlıkları dahi  eğer evlilik öncesi noterde malvarlığı paylaşımı anlaşması yapılmamışsa evliliğin malvarlığına girer ve boşanma davası sırasında eşler arasında bölünüp  paylaşılır.

Eğer evlilik Hollanda ‘da gerçekleştiyse eşlerin Türkiye’de olan malvarlığı da evlilik malvarlığı içerisine girer ve boşanma davasında eşler arasında bölünüp  paylaşılır. Eğer bu evliliği Hollanda’da yapıyor iseniz ve evlilik öncesinde tarafların edindiği malların boşanma sırasında evlilik malvarlığı içine dahil olup bölünmesini istemiyorsanız, evlilik gerçekleşmeden önce notere gidip prenuptial anlaşma(malvarlığı paylaşımı anlaşması) yapabilir ve bunu engelleyebilirsiniz.

İki ülkeden birinde evlilik gerçekleşti ama  iki ülkede de boşandınız mı?

Genellikle Türk vatandaşları nikahlarını her iki ülkede de hem Türkiye hem de Hollanda nüfusuna kaydettiriyorlar. Hollanda’da boşanma davası sonuçlandıktan sonra  Hollanda Mahkemesinden alınan   boşanma kararı Hollanda nüfusuna kaydedilir ve bu  işlemden sonra artık boşanma kararı Hollanda yasalarına göre kesindir. Ancak Hollanda nüfusuna yapılan bu boşanma kaydı boşanan tarafların Türkiye’deki evlilik statüsünü etkilemez. Diğer bir deyişle Hollanda’daki boşanma ve Hollanda nüfusuna  bu boşanmanın kaydedilmesine rağmen Türkiye’de  resmi olarak hala evli statüsünde kalırsınız. Buna rağmen Hollanda’da resmi olarak boşanmış durumdasınızdır.  Bu kararın Türkiye’de tanınması için Türk Mahkemelerinde  hiçbir dava açmazsanız Türk Hukuku’na göre bu evlilik  Türkiye’de devam eder. Bu durum da sizler için pek çok sorunu ve problemi  beraberinde getirecektir.Örneğin Türkiye’de tekrar evlilik yapmak istediğinizde Hollanda’da boşanmanıza rağmen Türkiye’de hala evli statüsünde olacağınız için diğer evliliği gerçekleştirmeniz yasal olarak mümkün olamayacaktır.Aynı şekilde Türk mahkemelerinden alacağınız boşanma kararını Hollanda’da tanıma, tenfiz davası ile neticelendirmediğiniz taktirde , yani bu boşanmayı Hollanda’da da  gerçekleştirmediğiniz taktirde  Hollanda’da tekrar evlenmeniz  Türkiye’de boşanmış olmanıza  rağmen mümkün olmayacaktır.Bu boşanmayı her iki ülkede de o ülkelerin yasalarına göre gerçekleştirmemeniz sadece karşılaşacağınız  bu sorunla sınırlı kalmayacak aynı zamanda farklı hukuki sorunları da beraberinde getirecektir.

Öneri: Türkiye’deki evlilik durumunuzu öğrenmek isterseniz  Rotterdam’daki Türk Konsolosluğu’nu ziyaret edebilirsiniz ve nüfus kağıdınızı isteyebilirsiniz. Nüfus kağıdınızda evlilik ve boşanma durumunuz bulunmaktadır.

Evlilik süresinde doğan çocuk; bu çocuğun babası kim?

Diyelim ki taraflar Hollanda’ da bir boşanma yaşadılar ve bu boşanmanın her iki ülkede de geçerli olması için Türkiye’de herhangi bir dava açmadılar. Ve boşanan çiftlerden kadın birlikte yaşadığı yeni arkadaşından bir çocuk sahibi oldu. Bu durumda boşanan kadının eski kocası her iki ülke yasasına göre de resmi olarak bu çocuğun babası durumunda kabul edilmektedir. Çünkü evlilik halen Türkiye’de geçerli durumdadır.Çünkü  Türk yasalarına göre Hollanda’da yapılan  boşanmaya rağmen evlilik Türkiye’de  hala devam etmektedir. Bu durumda eski kocanın Türkiye’de de dava açıp bu boşanmanın orda da geçerliliğinin sağlamasına kadar ,eski eşinin başka birinden  olan çocuğu için dahi kendisinden Türkiye’de açılacak bir dava ile  nafaka talep edilebilmesi mümkündür. Ayrıca bu süre içerisinde  bu çocuğun gerçek biyolojik babası hukuksal olarak kendi çocuğunu tanıyamamakta  ve kendi nüfusuna yazdıramamaktadır. Bu durumun düzeltilmesi için biyolojik baba olmayan tarafından babalık reddi davası açılması gerekmektedir. Bu yeni çocuk doğmadan önce Hollanda’daki boşanma davası için Türkiye’de de bu boşanmanın geçerliliği  için dava açılmış olsaydı,  eski koca tarafından açılması gereken  bu babalık reddi davasına gerek kalmayacak , bunun en  başta yapılmamasının doğurduğu  sorunlar ortadan kalkmış olacak,ayrıca babalığın reddi davası için de extra maliyet sarfedilmeyecekti.Bu sebeple iki ülkede de her iki ülke kanununa  göre boşanma davası açılmasının önemi buradan anlaşılmalıdır .

Çocuğun milliyeti ; çocuğunuz ve askerlik durumu

Hollanda’daki boşanma davası sonuçlandıysa ve siz Türk vatandaşı değilseniz fakat eski eşiniz Türk vatandaşı ise ve ondan bir çocuğunuz bulunuyorsa sonraki günlerde bu durumla ilgili çocuğunuz açısından da bir çok sorun ortaya çıkabilir.Şöyle ki; Türk hukukuna göre evlilik içinde doğan bütün çocuklar otomatikman Türk vatandaşlığını almaktadır. Türk hukukuna göre Türk erkek vatandaşlar vatandaşlık hizmetlerini yapmakla yükümlüdür ve Türk vatandaşlığına sahip Türk  erkeklerinin  45 yaşından önce askerlik görevlerini yapma yükümlülükleri bulunmaktadır. Çocuğunuz büyüdüğünde bunu öğrenirseniz bu aileniz için sürpriz bir durum olabilir!

Eğer çocuğunuz 18 yaş üzerinde yetişkinse Rotterdam’daki Türk konsolosluğuna giderek Türk vatandaşlığını terk edebilir. Eğer çocuk  küçükse çocuğun yetkili annesi veya babası  çocuğun adına Türk vatandaşlığını  terk/ feragat isteyebilir ve  bunun için de bir avukata ihtiyacı vardır. Çünkü  bu durum zordur ve  çocuğunuzun milliyetini düzeltmek için önce  anne veya baba yetkisini düzeltmelisiniz ve dava açmalısınız.

Evlilik malvarlığının bölünmesi; iki kere mi bölünecek?

Hollanda’daki boşanma davası Hollanda yasalarına göre sonuçlandıysa  Türkiye’de de bu kararın tenfizi için  dava açmazsanız  Türkiye’deki evlilik devam eder ve Hollanda’da boşanan  çiftlerin  mallar üzerindeki ortaklıkları  Türk yasalarına göre devam eder. Bu durumda her iki ülkede dava açarak bu ortak malların boşanma sonucunda  yarı  yarıya bölünmesini sağlayabilirsiniz .Örneğin  Hollanda yasasına göre boşandıysanız  ve siz Hollanda’da ev veya başka mal alırsanız o zaman Türk Hukuku’na göre halen evli olduğunuz sadece Hollanda’da boşandığınız eski eşiniz Türkiye’de ayrıca boşanmayı gerçekleştirmediğiniz için Türkiye’den veya Hollanda’dan otomatikman  bu yasal malların  yarı yarıya sahibi oluyor. O zaman o kişi  Türkiye’de  boşanma davası açabilir ve Türk Mahkemesi hakiminden  o malın  yarısının kendisine verilmesini  isteyebilir.  Bu durumun tam tersine taraflardan biri  ayrıca evliliğin içine giren ve evlilik süresince oluşan borçlardan  da diğer eş tarafından  hukuksal olarak yükümlü ve sorumlu tutulacaktır. Bu durum sizlere  pek çok sorun çıkartacak  ve ekstra maliyetler oluşturacaktır. Bu nedenle her iki ülkede de boşanma davasını açmanız gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Çok eşlilik

Ayrıca, bir ülkede boşanma davası  sonuçlandıysa  ve başka devlette boşanma davasını tanıma veya tenfiz davasını açmadıysanız bu evlilik o ülkede devam edeceği için  boşanmayı gerçekleştirmediğiniz ülkede  yeniden evlenemezsiniz.  Çok eşlilik, yani birden fazla evlilik partneri, çoğu ülkede yasaktır.İlk boşanma gerçekleşmeden diğer evlilik yapılamaz .

Yukardaki örneklere göre Hollanda’daki boşanma davanızın ardından Türkiyede’de boşanmak için tanıma ve tenfiz davası açmanız ve Türk hukukuna göre de boşanmayı gerçekleştirmeniz gerekecektir. Türkiyede’de boşanmak için “tenfiz davasını” açmanız o ülke hukukuna göre de boşanmayı sağlamanız açısından yeterlidir. Bu dava için avukat Leyla Yilgör sizlere hukuki hizmet sağlamakta ve en etkin ,hızlı şekilde yardımcı olmaktadır.

Sorularıniz varsa lütfen avukat Leyla Yilgör’e ulaşın.