Vaste prijzen

Nog scherper dan ons aantrekkelijke uurtarief!

WEB advocaten biedt de mogelijkheid om na een gratis intake een standaard prijs aan te bieden voor diensten die vaak worden verricht: de Alimentatiecheck en Samen Scheiden. WEB kan deze vaste tarieven aanbieden vanwege haar efficiënte kantoororganisatie en de ervaring van haar specialisten. Met deze tarieven weet u exact welke prijs u betaalt voor het advies of de bijstand van uw advocaat.

Alimentatiecheck vanaf € 299,00

Vindt u de alimentatie die u ontvangt te laag? Of betaalt u naar uw oordeel teveel alimentatie? Laat de alimentatierekenaars van WEB dan een Alimentatiecheck doen. Onze specialisten beschikken over de kennis en de meest recente software om uw alimentatie tot op de cent nauwkeurig uit te rekenen.

Het berekenen van alimentatie is uiterst complex en afhankelijk van veel factoren. Laat u daarom niets wijsmaken door een ‘handige adviseur’ of een ‘alimentatiecalculator’ op het internet. U gaat daarmee vrijwel altijd de mist in omdat geen rekening gehouden wordt met een fors aantal belangrijke factoren.

Voor de vaste prijs van € 299 inclusief 21% BTW maken wij een sluitende berekening van de kinderalimentatie voor al uw kinderen. Kinder- en partneralimentatie berekenen wij voor het bedrag van € 599 inclusief 21% BTW. Naast de berekening van de alimentatie ontvangt u van ons een persoonlijk advies over een eventueel te starten juridische procedure.

Tijdens het intakegesprek informeren wij u over alle voorwaarden. Deze aanbieding geldt niet voor ondernemers. Wel kunnen zij gebruik maken van ons lage tarief voor particulieren.

Samen Scheiden vanaf € 995,00

Wilt u scheiden in goed overleg? Dan kunt u uw echtscheiding juridisch laten begeleiden door een van de echtscheidingsadvocaten van WEB. De advocaat legt dan vast dat hij zich onafhankelijk zal opstellen en dat hij u beiden zo goed mogelijk zal informeren. Alle beslissingen neemt u dan met zijn tweeën, onder begeleiding van uw advocaat.

Bent u het samen eens over de manier waarop u de gevolgen van de echtscheiding wilt regelen? Dan kan WEB advocaten voor € 995 inclusief 21% BTW de volledige echtscheiding voor haar rekening nemen. Voor dat bedrag maken wij niet alleen uw ouderschapsplan en het convenant, maar doen wij ook het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding aan de rechtbank. Wij leggen daarbij niet alleen uw afspraken vast maar toetsen deze ook juridisch, zowel op het civiele als op het fiscale vlak.

In een markt van dubieuze en onkundige bemiddelaars en planners die het u allemaal als ‘easy’ verkopen, is Samen Scheiden het eerlijke alternatief:

  • U betaalt een vast bedrag
  • U wordt beiden op dezelfde wijze geadviseerd op de gebieden financieel, fiscaal en pensioen
  • Het advies wordt gegeven door een gespecialiseerd en deskundig advocaat
  • De beroeps- en bijscholingsregels van uw advocaat garanderen zijn kundigheid en zijn onpartijdigheid (gewone bemiddelaars of adviseurs bieden die garantie niet)
  • Het convenant en het ouderschapsplan worden door de behandelend advocaat opgemaakt en altijd fiscaal gecontroleerd
  • Er behoeft geen mondelinge behandeling plaats te vinden bij de rechtbank (behoudens uitzonderingsgevallen)
  • WEB advocaten regelt de inschrijving van uw echtscheiding in de Basisregistratie Personen

Het concept Samen Scheiden hebben wij samengesteld op basis van het gemiddeld aantal uren dat wij besteden aan een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek. Kunnen de werkzaamheden in uw dossier niet binnen de normale tijd worden verricht, dan betaalt u voor de extra uren het lage tarief voor particulieren. Tijdens het intakegesprek informeren wij u over alle voorwaarden.

Tijdens het intakegesprek informeren wij u over alle voorwaarden. Deze aanbieding geldt niet voor ondernemers. Wel kunnen zij gebruik maken van ons lage tarief voor particulieren.