Verhuizing na echtscheiding. Wat nu?

Na echtscheiding of beëindiging van uw relatie, zal uw kind bij één van de ouders verblijven. Uw kind krijgt dan zijn hoofdverblijfplaats bij één van de ouders en zal op dat adres worden ingeschreven. Als beide ouders het ouderlijk gezag uitoefenen, kan de ouder bij wie uw kind verblijft niet zomaar verhuizen. De andere ouder dient daarvoor toestemming te verlenen. Een (verre) verhuizing kan namelijk de omgangsregeling met de andere ouder bemoeilijken.

Ouders moeten een verhuizing met elkaar bespreken en er samen proberen uit te komen. Als het niet lukt om tot overeenstemming te komen, dan kan de verhuizing in principe geen doorgang vinden. Als de verhuiswens toch blijft bestaan kan de gang naar de rechter onvermijdelijk zijn. De rechtbank wordt dan gevraagd vervangende toestemming te verlenen voor de verhuizing. De rechter zal dan een belangenafweging maken en in het belang van uw kind een beslissing nemen.

Voor de rechter staan de belangen van de kinderen voorop. Dat betekent dat alle voor- en nadelen van de verhuizing primair worden bekeken vanuit het perspectief van de kinderen. Daarna(ast) wordt gekeken naar de belangen van de ouders. Hoewel vaak geen toestemming wordt gegeven voor een verhuizing ver buiten de huidige woonplaats (of naar het buitenland),  kan het zijn dat de belangen van de verhuizende ouder het zwaarste wegen. Een verre verhuizing is dan toch mogelijk.

De volgende omstandigheden zijn van belang als u samen met uw minderjarig kind wenst te verhuizen en de andere ouder niet akkoord gaat met de verhuizing:

– elk ouder heeft de vrijheid om zijn/haar leven opnieuw te beginnen;
– de noodzaak van de verhuizing;
– de extra kosten van de omgangsregeling na de verhuizing;
– goede voorbereiding van de verhuizing;
– welke alternatieven de verhuizende ouder heeft aangeboden om de vermindering van de omgangsmogelijkheden te compenseren;
– duurzaamheid van de nieuwe relatie van de ouder die de verhuizing wenst. Bij een prille relatie wordt de toestemming niet verleend;
– wat zijn de nieuwe omgangsmogelijkheden;
– kunnen ouders samen praten en beslissingen nemen;
– als een ouder aangeeft niet te zullen verhuizen als de rechtbank geen toestemming geeft,

zal de toestemming waarschijnlijk niet worden gegeven.

Uiteraard is elke zaak uniek en kan leiden tot een andere uitspraak van de rechter. Het is dan ook verstandig om uw voorgenomen verhuizing met een advocaat te bespreken zodat de kansen voor een procedure kunnen worden ingeschat.

Mocht u zonder de andere ouder daarover in te lichten en zonder zijn of haar toestemming met de kinderen verhuizen, kan de andere ouder een procedure bij de rechtbank aanhangig maken en u dwingen om samen met de kinderen terug te verhuizen naar de oude woonplaats. Als u zonder toestemming  van de andere ouder samen met de kinderen naar het buitenland vertrekt, kan er sprake zijn van kinderontvoering.

Het is verstandig als gezaghebbende ouders gezamenlijk beslissen over de verhuizing van hun minderjarige kind(eren). Mocht u niet tot overeenstemming kunnen komen, dan dient de verhuizende ouder een procedure bij de rechtbank aanhangig te maken en de rechter te vragen hem/haar toestemming te verlenen om te kunnen verhuizen. Als de andere ouder het niet eens is met de verhuizing, dan kan deze ouder de rechtbank vragen om een verbod te verhuizen.

Als u vragen heeft of problemen ervaart zoals beschreven in dit artikel, dan kunt u contact opnemen met WEB advocaten via het contactformulier of telefonisch via 078-6149160.