Voornaamswijziging

Bij de geboorte van uw kind, kiest u samen met uw partner de voornamen. Deze voornamen gaan een leven lang mee. Na verloop van tijd, kunt u de wens krijgen om een voornaam toe te voegen, te schrappen of te wijzigen.

Als u uw voornaam wenst te wijzigen of een voornaam wenst toe te voegen, dan kunt u zich wenden tot een advocaat. De advocaat kan namens u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Gaat het om de voornaam van uw minderjarige kind, dan kunt u uw kind daarbij vertegenwoordigen.

U kunt een verzoek tot voornaamswijziging indienen als:

– Er bij de aangifte van de geboorte een onjuiste of onvolledige naam is opgegeven;
– U (psychisch) problemen ondervindt van uw voornaam;
– Uw voornaam niet meer passend is. Denk daarbij aan een geslachtsverandering.

Een rechter toetst het verzoek tot voornaamswijziging aan het volgende:

– Er moet sprake zijn van een zwaarwegend (persoonlijk) belang bij de voornaamswijziging;
– Er mag geen sprake zijn van een algemeen belang dat zich tegen de voornaamswijziging verzet.
– De gevraagde voornaam mag niet ongeoorloofd of ongepast zijn, zoals
– Een voornaam die tot spot uitnodigt;
– Een overdreven aantal voornamen;
– Een achternaam die als voornaam wordt gevraagd, tenzij deze gebruikelijk is;
– Een voornaam die in strijd is met de geldende normen/goede zeden.

Procedure

De advocaat zal namens u een compleet en gemotiveerd verzoekschrift tot voornaamswijziging indienen. Als het verzoek aan alle eisen voldoet, kunt u binnen enkele weken een uitspraak van de rechter ontvangen. Mocht de rechter meer duidelijkheid wensen alvorens te beslissen, dan kan de rechter u vragen om te verschijnen op de rechtbank. Als het verzoek een minderjarig kind van 12 jaar of ouder betreft, dan kan een rechter de minderjarige oproepen en vragen stellen over het verzoek.

Toewijzing of afwijzing

Als het verzoek wordt toegewezen moet de voornaamswijziging worden ingeschreven in het geboorteregister. Na inschrijving is de voornaamswijziging een feit.

Mocht de rechter uw verzoek afwijzen, dan kunt u in hoger beroep bij het Gerechtshof.

Voor meer informatie neemt u contact op via het contactformulier of telefonisch via     078-6149160.