Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekerden

Ons is gebleken dat bedrijven en particulieren met een rechtsbijstandsverzekering vaak niet weten dat zij recht hebben op een eigen advocaat (vrije advocaatkeuze). Vanuit de verzekeraars wordt soms onvolledig of onjuist geïnformeerd.

Het Europese Hof van Justitie heeft enige tijd geleden bepaald dat bedrijven of particulieren die een rechtsbijstandverzekering hebben, zelf een advocaat kunnen kiezen op kosten van de verzekeraar. Zij kunnen dat doen bij alle juridische procedures, dus ook bij procedures waarbij vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht is (zoals bijvoorbeeld bij arbeidszaken of handelszaken tot € 25.000).

De vrije advocaatkeuze geldt dus in geval van alle juridische procedures. Voor juridisch advies of het voeren van onderhandelingen mag de verzekeraar gebruik maken van eigen medewerkers.

 

Verzekeraars niet gelukkig

De rechtsbijstandsverzekeraars zijn niet gelukkig met de uitspraak. Het is voor hen voordeliger om de zaak te laten behandelen door eigen medewerkers (niet-advocaten). Als bijstand door een advocaat verplicht is, dan verwijst de verzekeraar het liefst naar een advocaat waarmee men prijsafspraken gemaakt heeft. U hebt met deze advocaat in de regel geen (vertrouwens)relatie. De advocaat is ook niet altijd gespecialiseerd in het betreffende vakgebied.

Wij hebben gemerkt dat veel verzekerden niet op de hoogte zijn van hun recht op vrije advocaatkeuze. De afgelopen weken hebben wij al veelvuldig vrije advocaatkeuze moeten ‘afdwingen’ bij de verzekeraars van onze relaties.

 

Second opinion

Het kan voorkomen dat u een procedure wilt starten maar de rechtsbijstandsverzekeraar niet. In dat geval hebt u altijd recht op een second opinion van een externe advocaat. Als u aangeeft dat u het niet eens bent met het oordeel van de verzekeraar, dan is deze wettelijk verplicht haar oordeel te laten toetsen door een onafhankelijke (externe) advocaat. De verzekeraar is gebonden aan de uitkomst van de second opinion. Als de onafhankelijke advocaat oordeelt dat uw zaak kans van slagen heeft, dan mag u procederen en heeft u recht op vrije advocaatkeuze.

Uw recht op een second opinion wordt in de polisvoorwaarden aangeduid met de term ‘geschillenregeling’.

 

Vergoeding gemaximeerd

Aan de hoogte van de vergoeding van de juridische kosten kunnen beperkingen verbonden zijn. U vindt de maximale vergoedingen en de voorwaarden in uw polisvoorwaarden. Een veel voorkomend maximum is € 50.000.

 

Nieuwe polisvoorwaarden

DAS rechtsbijstand geeft zich niet snel gewonnen. De verzekeraar heeft naar aanleiding van de vrije advocaatkeuze een aantal nieuwe polisvoorwaarden gemaakt waarin maximale vergoedingen worden geboden. Deze verschillen per soort zaak. De vergoedingen zijn zonder uitzondering zeer laag. Ook krijgt de klant in de nieuwe voorwaarden een eigen risico. DAS probeert daarmee de vrije advocaatkeuze in de praktijk onmogelijk te maken.

Wij gaan ervan uit dat de nieuwe maxima alleen gelden voor nieuwe verzekeringen. Mocht de verzekeraar uw bestaande polisvoorwaarden willen wijzigen, dan dient u goed te letten op verlaging van vergoedingen. U hoeft deze namelijk niet te accepteren. Bij een wijziging van de voorwaarden kunt u uw polis altijd direct beëindigen en – zo u dat wilt – een polis afsluiten bij een andere verzekeraar. DAS opgelost dan!

 

Ons advies

Mocht u een rechtsbijstandsverzekering hebben, dan kunnen wij u adviseren over uw recht op advocaatkeuze en de vergoedingen. Wij doen dat uiteraard kosteloos. Maakt u dus gerust een afspraak. Vergeet u niet uw polis en de polisvoorwaarden mee te nemen?

Bewaar in ieder geval een print van dit bericht bij uw polis. Dan bent u verzekerd van de beste juridische bijstand!

Voor meer informatie neemt u contact op via het contactformulier of telefonisch via     078-6149160.